ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರವಾಸ

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

factory01
factory02
factory09
factory05
factory03
factory07
factory06
factory08

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

workshop0
Processing site (3)
workshop4
Processing site (2)
workshop3

ಸಂಸ್ಕರಣೆ ತಾಣ

Processing site (1)
Processing site (3)
Processing site (5)
Processing site (4)
Processing site (2)
Processing site (6)

ಪ್ರದರ್ಶನ

exhibition2
exhibition0
exhibition5
exhibition4
exhibition1
exhibition8
exhibition7